گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد

  • کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری و مدیریت مالی برای ارتباط با مدیر گروه خود می توانند با شماره واتس آپ 09132199112 تماس بگیرند.
کتاب بازارها و نهادهای مالی (جف مادورا)


تاریخ : 1395/07/13
بازدید : 934

https://www.dropbox.com/s/nvh9ipjpwsd4hk5/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.pdf?dl=0