دکتر اکرم یوسف زاده
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی

طرح درس

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس ریاضی مهندسی و تئوری احتمالات

تاریخ : 1398/08/05
بازدید : 123