گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد

  • کلیه دانشجویان گرامی می توانند در روز 2 مرداد ماه 1398 از ساعت 8 الی 12 جهت مشاوره و یا رسیدگی به اعتراضات به صورت حضوری به دفتر بنده در واحد مبارکه مراجعه نمایند.
صفحه اصلي